Sport Coach Development

Utvecklar tränarskap för att utveckla idrottare


Visionen är: " Alla som väljer idrott ska ha förmånen att ha kompetenta tränare som kan utveckla dem som människor och deras idrottsliga förmåga, oavsett kön, ålder eller färdighetsnivå."

Torsten Buhre


Kompetens


Torsten har doktorsexamen i Idrottsvetenskap från University of Alabama, är Certified Coach Developer av International Council for Coaching Excellence och är NLP certifierad Coach av International Teaching Seminars, London, England.


Erfarenhet


Torsten har varit elittränare i simning i över 20 år, och medverkat på EM och OS. Han har under 12 års tid samverkat med Simförbundet, Tennisförbundet, Innebandyförbundet samt Friidrottsförbundet och utvecklat tränarkurser på Universitetsnivå utifrån International Sport Coaching Framework. Han arbetar som frivillig tränare för ungdomar i gymnastik och fotboll och är ofta anlitad att hålla föreläsningar och workshops. 

”Jag har mött Torsten i idrottstränarkurser på universitetet i Malmö, där vi har vävt samman teoretisk kunskap med praktik. Det är jag innerligt tacksam för än idag. Torsten besitter spetskunskaper inom idrottsfysiologi, pedagogik och coachning samt har ett brinnande intresse för träningseffekter, talangutveckling, tränarutbildning, och ledarskap. Som lektor var han otroligt professionell och skicklig i att genomskåda strukturer i ett flertal komplexa problem tillika guida oss studenter genom olika inlärningsprocesser. Med erfarenhet som både forskare och tränare är han en av få personer i Sverige som bemästrar såväl teori som praktik inom tränarfältet. Torsten är extremt kompetent i att skapa en förståelse för hur vi som människor kan skapa en skillnad genom vårt sätt att coacha.”

 

Alexander Almeida Sundell, Tränare Helsingborgs Simsällskap och Riksidrottsgymnasiet, Filborna skolan i Helsingborg

Tränarskap  och Förbund


Kvalitén i tränarutbildning är den mest avgörande faktorn för hur idrottare på alla nivåer upplever och lyckas i sitt idrottande. Att ha kunskap om hur tränarutbildning kan struktureras, organiseras, genomföras och dess innehåll har forskningen fokusera på sedan 2005. Detta har hjälpt både riksidrottsförbund och enskilda specialidrottsförbund världen över att förbättra alla aspekter av sina tränarutbildningar, både strukturellt och på ett processinriktat sätt.

 

Utifrån ert Specialidrottsförbundets specifika önskemål utvecklar vi gemensamt olika åtgärder som bidrar till att förbättra kvalitén i era utbildningar med utgångspunkt från International Sport Coaching Framework och relevant forskning.

”Jag hade äran att ha Torsten som mentor och lärare under min idrottstränare 1 och 2 utbildning på Malmö Universitet. Det är väldigt lätt att ösa superlativ över Torsten, han är en fantastisk utbildare, med extremt bred och djup kunskap. Han är väldigt omtänksam och stöttande och bryr sig verkligen på riktigt. Han har varit en klippa att bolla tankar och idéer med och jag kände alltid ett oerhört stort förtroende ifrån och för honom. Genom att gå in på djupet, med sin unika talang för frågeställningar har han öppnat upp mitt sätt att reflektera och fått mig att analysera i nya banor. Vare sig det gäller specifika situationer kopplat till träning eller över mig själv hur jag är i min ledarroll. Han har varit en väldigt stor del i min utveckling som ledare och jag kommer alltid vara tacksam för all kunskap och hjälp jag har fått av Torsten.” 

 

Jesper Brunström 
Ansvarig för Elit och Juniorverksamheten på GLTK.  

Jag hade under min tid på Svenska Simförbundet väldigt positivt och utvecklande samarbete med Torsten inom såväl utbildnings- som utvecklingsfrågor. Han var bl.a. en stark inspirationskälla till den nya och mer moderna utbildningsstrukturen som arbetades fram första halvan av 2010-talet och som ligger till grund för tränarlicens i simning. Vid flera tillfällen anlitades Torsten som föreläsare på simningens licenskurser där han med sin långa erfarenhet som tidigare simtränare, både nationellt och internationellt i kombination med hans yrke inom akademin var mycket uppskattad, framför allt för hans pedagogiska förmåga.

 

Henrik Forsberg, F.d. Sportchef, Svenska Simförbundet, numera Sportchef, Sveriges Olympiska Kommitté.

Tränarskap och Föreningar

Varje förening vill ha de bästa tränarna. Detta är den mest avgörande faktor för klubbens framgångar, oavsett idrott, nivå och inriktning. Kärnan i allt tränarskap är att skapa goda relationer med alla idrottare och fungerande relationerna mellan idrottarna emellan. Relationerna är kittet för ett postivt och utvecklande klimat och kultur. Utvecklingsklimatet och kulturen behöver vara samstämmigt idrottarnas social, emotionella, intellektuella och biologiska mognad och färdighetsnivå i den specifika idrott.  Hur tränaren agerar och fattar beslut i olika situationer är mera avgörande för att utveckla ett positivt klimat och kultur, än någonting annat. Detta bygger på föreningens värdegrund och hur väl tränarena kan leva och egare efter denna värdegrund.  


Tillsammans arbetar vi utifrån er förening, er värdegrund, ert syfte och era målsättningar. Tillsammans designar vi ett utvecklingsprogram anpassat till era föreutsättningar och behov. Processen sker både i grupp och med de enskilda tränarna i form av workshops, diskussioner, uppgifter, observationer och reflektioner.

”Torsten är omtänksam och det är enkelt att bygga en relation med honom, både personligen och professionellt. Han har en unik förmåga att ställa djupgående frågor som får dig att verkligen reflektera kring ämnen så som relationen mellan idrottaren och tränare och frågor kring din professionella utveckling som tränare. Torsten är aldrig rädd för att utmana gängse normer och föreställningar, både genom att ifrågasätta sitt eget kunnande men också dina övertygelser som tränare. Han har förmågan att koppla samman akademisk kunskap och forskning med praktisk coaching, vilket gör att man oftast landar utanför boxen och utmanas med att hantera svåra och väsentliga frågeställningar.”

 

Pelle Kvalsund, ICCE Master Coach Developer och Rådgivare, Norges Olympiska och Paralympiska kommitté och Norges Idrottsförbund.

”Torsten har gjort ett fantastiskt arbete med våra tränare under Höst/Vår 2021/2022. Med fördjupning i ämnet coaching skapade Torsten en utbildning som berör kärnan av den verksamhet vi arbetar med, coaching. Med ett precist anpassat material för Poseidon fick 25 av våra tränare möjligheten att under 10 träffar med uppföljning och arbeten skaffa sig en Europeisk Coaching Certifikat. Torsten, genom sitt professionella och ödmjuka sätt, guidade våra tränare till att reflektera och titta inåt på sitt eget ledarskap. Våra tränare var mycket tacksamma för utbildningen och kände att det gav extra kvalité på träningarna (och i livet). Jag, i min roll som sportchef, rekomederar det varmaste att göra motsvarande utbildning i er förening."


Thorbjörn Holmberg, Sportchef

S.K. Poseidon

thorbjorn.holmberg@skposeidon.se


 

Det egna tränarskapet

Oavsett vilken nivå man arbetar på som tränare är det väsentligt att man är den bästa tränaren man kan vara för de idrottare man vill utveckla. Det handlar inte om att man är den bästa versionen av sig själv när idrottarna vinner eller hamnar högt upp i reslutatlistorna. Snarare är man sin bästa version när alla idrottarna  som man arbetar med ständigt utvecklas både som människor och i sina idrottsliga prestationer. Det kräver självmedvetenhet, känslomässig intelligens, anpassning, uppmärksamhet och viljan och modet att förändras och utvecklas som människa och trämnare. Forskning visar att det är detta som de mest framgångsrika tränarna har gemensamt oavsett vilken idrott de är engagerade i.

 

Utifrån var du befinner dig, din motivation och dina drömmar som tränare arbetar vi med att öka din självmevetenhet och förståelse för vilka drivkrafter som påverkar ditt agerande och beslutfattande som tränare. Vi mejslar fram den filosofi för hur du ser på din roll som tränare och som passar de värden som du upplever som avgörande för frmagång och som människa.

”Jag arbetade tillsammans med Torsten, 1985-86, då vi upptäckte vetenskapen bakom simning i San Jose, Kalifornien. Vi spenderade mycket tid att arbeta fram ett vetenskapligt angreppssätt för hur vi skulle träna simmare. Sedan dess har vi utbytt tankar och idéer om hur idrotten har utvecklats. Torsten är alltid den personen som jag kontaktar om jag behöver en fördjupad förståelse forskningsmässigt, eller om jag behöver synpunkter på någonting som jag för tillfället utforskar. Efter 40 år som simtränare, coachar jag numera tjejer i fotboll, min stora passion. Torsten var nere och tittade på några av mina träningar. Efteråt snackade vi om en träning, då jag upplevde att tjejerna inte presterade som jag förväntade mig. Med hjälp av tillsynes enkla frågor fick han mig att inse att dilemmat var mina förväntingar och mina reaktioner, snarare än tjejernas motivation och inställning. Han fick mig att ta ansvar för mitt agerande och mina misstag. Samtalet med tjejerna tog inte lång tid, men effekterna av samtalet var att relationerna mellan mig och tjejerna har fördjupats och vårt utvecklingsklimat har förbättrats markant. 

 

Jonty Skinner, medlem i American Swimming Coaches Hall of Fame, International Swimming Hall of Fame, Flerfaldig Olympisk tränare för U.S.A. med 23 Olympiska medaljer varav 17 guldmedaljer.

"Jag har haft den äran att under lång tid lära känna och samarbeta med Torsten Buhre. Tänk dig att du får samarbeta med en person som är ytterst kompetent och drivande inom tränarskap med allt vad det innebär. Han är dessutom strukturerad, omtänksam, nyfiken, har humor och framförallt en inlyssnande och reflekterande kompetens"


Carl-Axel Hageskog, fd Förbundskapeten för DC-landslaget i tennis (1995-2002), Professor i idrottsvetenskap (2002-)

Expert Idrottscoaching vid Norges Olympiska och Paralympiska Kommitté  (2017-)

KONTAKTA OSS

 
 
Tränarskap och Förbund
Tränarskap och Förening
Det egna tränarskapet